Imprint

EagleBurgmann si váží Vašeho zájmu o naše výrobky a služby a Vaší návštěvy našich internetových stránek.

Kontakt: webcontent@de.eagleburgmann.com

Online obsah

Společnost EagleBurgmann si vyhrazuje právo nebýt zodpovědná za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení týkající se jakýchkoliv škod způsobených poskytnutými informacemi, včetně jakékoliv neúplné nebo nesprávné informace, budou odmítnuty. Všechny nabídky jsou nezávazné a bez vznikajících povinností. Části těchto stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací mohou být společností EagleBurgmann rozšířeny, změněny nebo částečně či kompletně vymazány, a to bez předchozího zvláštního oznámení.

Doporučení a odkazy

Společnost EagleBurgmann není zodpovědná za obsah internetových stránek, na které vedou odkazy z jejích stránek, pokud však EagleBurgmann nemá plné povědomí o ilegálním obsahu a byla by schopná předejít zobrazení takového obsahu návštěvníky stránek. Pokud dojde k jakémukoliv poškození použitím informací na takových stránkach, může být zodpovědný za škodu pouze autor této stránky, nikoliv společnost EagleBurgmann, která na internetovou stránku odkazovala.

Auroská práva

EagleBurgmann usiluje o nepoužívání materiálů podléhajících autorským právům na zveřejnění, pokud to není možné, uvádí skutečnost o autorských právech daného objektu. Společnost EagleBurgmann si vyhrazuje autorská práva na jakékoliv materiály vytvořené společností EagleBurgmann. Rozmnožování nebo používání, ilustrací, výkresů, diagramů, audia nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez svolení EagleBurgmann zakázáno.

Právní síla tohoto prohlášení

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové prezentace, ze která jste byli na něj odkázáni. Pokud jsou části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nezákonné nebo nesprávné, platnost ostatních částí zůstavá touto skutečností neovlivněna.

Tiráž

Tato internetová stránka je spravována společností EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, Äussere Sauerlacher Straße 6-10, 82515 Wolfratshausen, Germany

Telefon  +49 (0) 8171 23 0
Telefax +49 (0) 8171 23 1214
E-Mail info@de.eagleburgmann.com

DIČ.: DE230276848

Společnost registrována v Mnichově HRA 83942

Právní partner: EagleBurgmann Germany Verwaltungs-GmbH, registrována v Mnichově HRB 151901

Generální manažeři: Dr. Andreas Raps (CEO), Michael Stomberg (COO), Dr. Sebastian Weiss (CFO)

Zodpovědný subjekt za internetovou prezentaci společnosti EagleBurgmann:

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG, oddělení Group Marketing

Kontakt: webcontent@de.eagleburgmann.com

Oznámení o zdrojích:
Některé obrázky jsou pořízeny z www.shutterstock.de a www.fotolia.com

True